ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 04 Ιουλίου 2022

Λέρος, 04-07-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4098

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 16 Ιουνίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 10 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα την 14 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ., σε δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 26 Μαϊος 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 19 Μαϊος 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 23η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ., με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 13 Μαϊος 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 29 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 4η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 14 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 11 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η  Απριλίου  2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...