ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 31 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου  2022 και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια  διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 24 Ιανουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η  Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 19 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, αύριο 20 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα  ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...
στις 05 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 04 Ιανουαρίου 2022

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού μας συμβουλίου στο Πλάτανο,  την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10 π.μ. σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου και οικονομικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).            

Περισσότερα...
στις 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 μ.μ., με  μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2022.

Περισσότερα...
στις 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση Ισολογισμού του Δήμου μας, για το έτος 2020.

Περισσότερα...
στις 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 10 Δεκεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 03 Δεκεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...