ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 11 Αυγούστου 2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς Έκτακτη, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα 11 Αυγούστου 2021, με ώρα έναρξης 11:30 π.μ. και ώρα λήξης 14:30 μ.μ.. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί δια περιφοράς - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα το καταθέσει στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Περισσοτερα...
στις 30 Ιουλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 03η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 28 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, αύριο 29 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του επικαιροποιημένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λέρου.

Περισσοτερα...
στις 23 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 27η   Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 16 Ιουλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 08 Ιουλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 06 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, αύριο 7 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Ως ώρα έναρξης ορίζεται 9 π.μ και ώρα λήξης 2:30 μ.μ..

Περισσοτερα...
στις 24 Ιουνίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 07 Ιουνίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00 π.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 07 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η   Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...