ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 12 Ιουνίου 2024

                               ΑΔΑ: ΡΒΔΛΩΛΓ-7Ω7
ΛΕΡΟΣ, 12-6-2024
Αρ. πρωτ.: 4180

ΘΕΜΑ: «Κλείσιμο Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λέρου λόγω καύσωνα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
στις 14 Μαϊος 2024

                                                                                         ΑΔΑ:ΡΨ1ΕΩΛΓ-2Γ3      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αναρτητεα στο διαδικτυο

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                                  ΛΕΡΟΣ 14-05-2024

                                                                                     Αριθμ. πρωτ.: 3305

 

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου και ανάθεση καθηκόντων»

 

Περισσότερα...
στις 14 Μαϊος 2024

                                                                   ΑΔΑ:6ΧΛΞΩΛΓ-ΒΘΙ
                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                      

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                          ΛΕΡΟΣ, 14/05/2024

                                                                                Αριθμ. πρωτ.: 3306

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφών»

 

Περισσότερα...
στις 29 Μαρτίου 2024

ΑΔΑ:9ΤΔ0ΩΛΓ-18Ρ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ορθή επανάληψη
29/03/2024
Αριθμ. πρωτ.:2014

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός 71/2024
Ο Δήμαρχος Λέρου
Έχοντας υπόψη:

 

Περισσότερα...
στις 28 Μαρτίου 2024

ΑΔΑ:62ΗΣΩΛΓ-3Ω6

Λέρος, 28-03-2024
Αριθμ. πρωτ.: 1989

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός 70/2024
Ο Δήμαρχος Λέρου
Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...
στις 15 Ιανουαρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 14/2024

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...
στις 08 Ιανουαρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός 05/2024

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...
στις 08 Νοεμβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός 114/2022

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...
στις 07 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ:135/2021

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...