ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 19 Οκτωβρίου 2023

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» - Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π Λέρου, ανακοινώνει ότι  τη Δευτέρα (23) του μηνός Οκτωβρίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, για την πρόσληψη προσωπικού και σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024», ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ», συνολικά  πέντε (5) ατόμων  ειδικότητας (1) μία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (3) τρεις  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και (1) μία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Λέρου.

Περισσοτερα...
στις 19 Οκτωβρίου 2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσοτερα...
στις 30 Αυγούστου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5231/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 ΑΔΑ:64ΦΗΩΛΓ-ΕΕ4

Περισσοτερα...
στις 25 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5231/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 ΑΔΑ:64ΦΗΩΛΓ-ΕΕ4

Περισσοτερα...
στις 09 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περισσοτερα...
στις 13 Ιουλίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

Περισσοτερα...
στις 20 Ιουνίου 2023

Από τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου ανακοινώνεται ότι ξεκινά σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς Καμάρας – Λακκίου (χορήγηση Voucher με ΕΣΠΑ), περιόδου 2023 - 2024 και ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου 2023.

Περισσοτερα...