ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 24 Αυγούστου 2021

Από τον Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π Δήμου Λέρου – Τμήμα Παιδικών Σταθμών, ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι όσοι εξ αυτών είναι ωφελούμενοι-κάτοχοι voucher του προγράμματος που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), όπου υπάρχει και ενδεικτικός κατάλογος φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Περισσοτερα...
στις 23 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.5726/13.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

Περισσότερα...
στις 09 Αυγούστου 2021

Ο Δήμος Λέρου εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α΄/23-12-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96Α΄/11-06-2021)   ρυθμίζει οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.06.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του Ν.4807/2021 (δηλ. έως 11.06.2021). 

Περισσοτερα...
στις 30 Ιουλίου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

Περισσότερα...
στις 17 Ιουνίου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

Περισσότερα...
στις 11 Ιουνίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου ενημερώνει τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, ηλικίας 18 ετών και άνω, ότι σήμερα Παρασκευή 11-6-2021 ξεκίνησε η επαναλειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Λέρου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των μονίμων κατοίκων του νησιού προκειμένου να προγραμματιστεί ο εμβολιασμός τους με εμβόλια της Johnson & Johnson για την προστασία κατά του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2).

Περισσότερα...
στις 25 Μαϊος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΕΡΟΥ ΑΠΟ 1Η ΕΩΣ 18Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Περισσότερα...