ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ

στις 20 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 31/ 2022

Θέμα: «Παράταση αναστολής λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Καμάρας λόγω κρουσμάτων Covid-19».

ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/ 2022 (ΦΕΚ Β'430/05-02-2022) και ειδικότερα την περίπτωση 9: «Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί».

4. Το Αριθ. Πρωτ.70092//28-9-2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών».

5. Τις οδηγίες του Υγειονομικού πρωτοκόλλου δημοτικών παιδικών σταθμών που εκδόθηκαν από τον ΕΟΔΥ από 17-9-2021 και ειδικότερο το ΚΕΦ Β.4. Περί «Διαχείρισης στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19», Περίπτωση Β) «Μέτρα για τις στενές επαφές επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19».

6. Το γεγονός ότι συμφώνως των οδηγιών ΕΟΔΥ εμφανιστήκαν περισσότερα των δύο (2) κρουσμάτων COVID-19 στον Παιδικό Σταθμό Καμάρας Λέρου.

7. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την παράταση αναστολής λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Καμάρας Λέρου από τη Δευτέρα 21- 02-2022 έως και την Τρίτη 22-02-2022.

Β. Την άμεση αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 του Σταθμού, συμφώνως οδηγιών ΕΟΔΥ.

Γ. Την εντατικοποίηση των μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού στον εν λόγω Π.Σ., την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των οικογενειών των παιδιών για την έγκαιρη αναγνώριση ατόμων που ενδεχομένως εκδηλώσουν συμπτώματα συμβατά με νόσο COVID-19.

Δ. Όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται/φοιτούν στον Σταθμό και τα μέλη του προσωπικού που δεν έχουν λάβει καμία δόση εμβολίου ή δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμού τους, ή δεν έχουν ιστορικό νόσου COVID-19 το τελευταίο 6μηνο, και εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος στον Παιδικό Σταθμό, να απομακρυνθούν άμεσα από τον Σταθμό και να παραμείνουν στο σπίτι τους (ή σε άλλο χώρο που θα οριστεί) σε «καραντίνα» συμφώνως οδηγιών ΕΟΔΥ. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να εφαρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα(1)έως(3) της ενότητας «Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19» (πρωτόκολλο ΕΟΔΔΥ ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (https://ypergasias.gov.gr/odigies-gia-vrefikous- vrefonipiakous-kai-paidikous-stathmous-schetika-me-ton-koronoio/) και να παρακολουθούν στενά την υγεία τους –και με συχνή θερμομέτρηση– για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με COVID-19.

Ε. Τα παιδιά που φιλοξενούνται/φοιτούν στον Σταθμό, μπορούν να επιστρέψουν μετά την επανέναρξη λειτουργίας της δομής, εφόσον είναι ασυμπτωματικά , ΧΩΡΙΣ να απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος για COVID-19.

ΣΤ. Μέλη του προσωπικού που έχουν πλήρως εμβολιαστεί και έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων από την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού τους σχήματος (δηλαδή ≥2 εβδομάδες μετά την λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου, εάν το εμβόλιο χορηγείται σε 2 δόσεις, ή την λήψη μιας δόσης εάν το εμβόλιο χορηγείται σε μία δόση) καθώς και μέλη του προσωπικού με ιστορικό νόσου COVID-19 εντός του τελευταίου 6μηνου, που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος στον Παιδικό Σταθμό ΔΕΝ τίθενται σε “καραντίνα” με την προϋπόθεση να είναι ασυμπτωματικά.

ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.

ΓΡΕΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ