ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 02 Φεβρουαρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λέρος, 02/02/2022

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσότερα...
στις 24 Ιανουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 06/ 2022

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Παιδικών Σταθμών λόγω Covid-19».

Περισσότερα...
στις 22 Ιανουαρίου 2022

Για την πρόσληψη δύο (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

Περισσότερα...
στις 27 Οκτωβρίου 2021

Δημόσια διαβούλευση – Συμμετοχικές διαδικασίες: Παρουσίαση επικρατέστερου σεναρίου – έκφραση απόψεων φορέων στο πλαίσιο του ΣΦΗΟ

Πέμπτη 4/11/2021 και ώρα 11:00 μέσω Τηλεδιάσκεψης λόγω COVID-19

Περισσότερα...
στις 08 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Λέρου εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α΄/23-12-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96Α΄/11-06-2021)   ρυθμίζει οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.06.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του Ν.4807/2021 (δηλ. έως 11.06.2021). 

Περισσοτερα...
στις 08 Οκτωβρίου 2021

 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ & ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2021 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Περισσοτερα...
στις 24 Αυγούστου 2021

Από τον Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π Δήμου Λέρου – Τμήμα Παιδικών Σταθμών, ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι όσοι εξ αυτών είναι ωφελούμενοι-κάτοχοι voucher του προγράμματος που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), όπου υπάρχει και ενδεικτικός κατάλογος φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Περισσοτερα...
στις 23 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.5726/13.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

Περισσότερα...