ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 02 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α – 24/03/2022) υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Περισσότερα...
στις 20 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 31/ 2022

Περισσότερα...
στις 16 Φεβρουαρίου 2022

Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ιδιοκτησιών στις περιοχές «ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΣ», «ΚΑΨΑΛΗ», «ΚΑΒΑΚΙΑ», «ΒΑΣΕΣ», «ΤΟΛΟ» της νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου, ότι στις 11-5-2022 εκδικάζεται ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική Έδρα Κω) η αίτηση του Δήμου Λέρου - Ο.Τ.Α. περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων.

Περισσότερα...
στις 15 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 23/ 2022

Θέμα: Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για την προστασία ανηλίκων Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέρου.

Περισσότερα...
στις 02 Φεβρουαρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λέρος, 02/02/2022

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσότερα...
στις 24 Ιανουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 06/ 2022

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Παιδικών Σταθμών λόγω Covid-19».

Περισσότερα...
στις 22 Ιανουαρίου 2022

Για την πρόσληψη δύο (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

Περισσότερα...
στις 27 Οκτωβρίου 2021

Δημόσια διαβούλευση – Συμμετοχικές διαδικασίες: Παρουσίαση επικρατέστερου σεναρίου – έκφραση απόψεων φορέων στο πλαίσιο του ΣΦΗΟ

Πέμπτη 4/11/2021 και ώρα 11:00 μέσω Τηλεδιάσκεψης λόγω COVID-19

Περισσότερα...
στις 08 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Λέρου εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α΄/23-12-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96Α΄/11-06-2021)   ρυθμίζει οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.06.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του Ν.4807/2021 (δηλ. έως 11.06.2021). 

Περισσοτερα...
στις 08 Οκτωβρίου 2021

 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ & ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2021 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Περισσοτερα...