ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 20 Ιουνίου 2023

Από τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου ανακοινώνεται ότι ξεκινά σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς Καμάρας – Λακκίου (χορήγηση Voucher με ΕΣΠΑ), περιόδου 2023 - 2024 και ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου 2023.

Περισσοτερα...
στις 24 Μαϊος 2023

Από τον Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για την περίοδο 2023-2024.

Περισσοτερα...
στις 09 Μαϊος 2023

Ενημερώνουμε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου μας ότι:

Περισσοτερα...
στις 21 Απριλίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 25η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 17 Μαρτίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2023

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσοτερα...
στις 20 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 14 Φεβρουαρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-- Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ. αρ. πρωτ. 24419/2022//1/2023 από 30/01/2023 έγγραφο του Τμήματος Ανακοινώσεων Έκτακτου & Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ, εγκρίθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 7006/24-11-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λέρου με ΑΔΑ ΨΘ37ΩΛΓ-Μ9Ι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της  υπ. αρ. πρωτ. 7006/24-11-2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023) :

Περισσοτερα...