ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 30 Αυγούστου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5231/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 ΑΔΑ:64ΦΗΩΛΓ-ΕΕ4

Περισσοτερα...
στις 25 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5231/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 ΑΔΑ:64ΦΗΩΛΓ-ΕΕ4

Περισσοτερα...
στις 09 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περισσοτερα...
στις 13 Ιουλίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

Περισσοτερα...
στις 20 Ιουνίου 2023

Από τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου ανακοινώνεται ότι ξεκινά σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς Καμάρας – Λακκίου (χορήγηση Voucher με ΕΣΠΑ), περιόδου 2023 - 2024 και ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου 2023.

Περισσοτερα...
στις 24 Μαϊος 2023

Από τον Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για την περίοδο 2023-2024.

Περισσοτερα...
στις 09 Μαϊος 2023

Ενημερώνουμε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου μας ότι:

Περισσοτερα...