ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 29 Αυγούστου 2022

Λέρος, 29-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 5121

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 2η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 23 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 27η Αυγούστου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 7:30 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 19 Αυγούστου 2022

Λέρος,19 -08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4952

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 23η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 12 Αυγούστου 2022

Λέρος, 12-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4882

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 16η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 01 Αυγούστου 2022

Λέρος, 01-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4629

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 22 Ιουλίου 2022

Λέρος, 22-07-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4487

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 04 Ιουλίου 2022

Λέρος, 04-07-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4098

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 16 Ιουνίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 10 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα την 14 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ., σε δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...