Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 04 Αυγούστου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 8 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
 2. Έγκριση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Λέρου.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Τσίγκουνας Δήμου Λέρου».
 4. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου, «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λέρου για την υποδοχή λυμάτων από κέντρα μετανάστευσης».
 5. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Λέρου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, σε θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
 6. Έγκριση επέκτασης συμμετοχής του Δήμου Λέρου για άλλους δώδεκα (12) μήνες στο πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ, για την ανανέωση σύμβασης πέντε (5) ωφελούμενων των οποίων λήγει προσεχώς η ετήσια σύμβαση.
 7. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 8. Λήψης απόφασης για: α)  λύση μίσθωσης έκτασης μεταξύ Δήμου Λέρου και εταιρείας ARTEMIS LEROS BOATYARD και β) έναρξη διαδικασίας δημοπράτησης για την εκ νέου  εκμίσθωσή της.
 9. Αίτηση επιχορήγησης με αριθ. πρωτ. 4572/10-7-2023 του σωματείου με την επωνυμία, «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ»,  για το έτος 2023.
 10. Έγκριση της με αριθ. 27/20-5-2023 με Α.Δ.Α.: 62ΥΟ46ΜΨΕΚ-0ΒΖ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου 2022».
 11. Έγκριση της με αριθ. 28/20-5-2023 με Α.Δ.Α.: Ω8Β146ΜΨΕΚ-ΗΟΣ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου 2022».
 12. Έγκριση της με αριθ. 29/20-5-2023 με Α.Δ.Α.: 6ΩΘΡ46ΜΨΕΚ-ΘΦΣ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου 2022».
 13. Έγκριση της με αριθ. 30/20-5-2023 με Α.Δ.Α.: ΨΠΣΔ46ΜΨΕΚ-ΑΟΒ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου 2023».
 14. Παραχώρηση στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου χώρων ταφής στο νέο κοιμητήριο Λακκίου, παραπλεύρως του ήδη παραχωρημένου χώρου επιφανείας είκοσι πέντε (25,00) τετραγωνικών μέτρων, κατόπιν της με αριθ. 60/30-7-2022 με Α.Δ..Α.: 60ΖΠΩΛΓ-ΩΚΚ απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέρου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής της Λιμενικής Αρχής Λέρου, για το χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνση του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης, για το έτος 2024.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ