ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 15 Φεβρουαρίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 28  Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 5:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου, η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής μας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 7 «Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής – Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 3852/2010» του ν. 5056/2023 (Α΄ 163).

Περισσοτερα...
στις 09 Φεβρουαρίου 2024

Σας καλούμε στις 13 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ., σε τακτική μεικτή συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου και παράλληλα με τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη που θα συνδεθούν και θα συμμετέχουν με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ) οφείλουν να το δηλώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, έως τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσοτερα...
στις 02 Φεβρουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση, στις 7 Φεβρουαρίου  2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημαρχείο (γραφείο κ. δημάρχου στον Πλάτανο), με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 26 Ιανουαρίου 2024

Σας καλούμε στις 31 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 26 Ιανουαρίου 2024

Σας καλούμε σε τακτική ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, στις 30 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την ψήφιση προϋπολογισμού του δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2024.

Περισσοτερα...
στις 23 Ιανουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση, στις 27 Ιανουαρίου  2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στο δημαρχείο (γραφείο κ. δημάρχου στον Πλάτανο), με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 16 Ιανουαρίου 2024

Σε συνέχεια ακύρωσης από την αποκεντρωμένη διοίκηση αιγαίου των με αριθ. 1/2024 με Α.Δ.Α.: 9Α25ΩΛΓ-ΔΡΡ και 2/2024 με Α.Δ.Α.:  ΨΩ9ΠΩΛΓ-ΠΑ9 αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού μας συμβουλίου στον Πλάτανο στις 18 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Περισσοτερα...
στις 03 Ιανουαρίου 2024

Λέρος 3-1-2024
Αρ. πρωτ. : 28

 ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο, κ. ΚΩΤΤΑΚΗ Τιμόθεο
2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Λακκίου στις 7 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Περισσότερα...
στις 15 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύουν, στις  20 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 7:00 μ.μ., σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2024.

Περισσοτερα...
στις 15 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύουν, στις 20 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., σε δια ζώσης συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...