ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 20 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 17 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σήμερα 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 3:00 μ.μ., με το παρακάτω κατεπείγον θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...
στις 12 Ιανουαρίου 2023

Λέρος  12-1-2023

Αρ. πρωτ. : 116

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 09 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 09 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτή και ώρα 2:00 μ.μ., σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2023.

Περισσοτερα...
στις 01 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 5η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 15 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 19η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 1:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...