ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 08 Μαϊος 2024

Λέρος 8-5-2024
Αρ. πρωτ.: 3187


Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου».

Περισσότερα...
στις 25 Απριλίου 2024

Λέρος 25-4-2024
Αρ. πρωτ.: 2908

 
Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
στις 25 Απριλίου 2024

Λέρος 25-4-2024
Αρ. πρωτ.: 2907

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
στις 16 Απριλίου 2024

Λέρος 16-4-2024
Αρ. πρωτ.: 2556

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο, κ. ΚΩΤΤΑΚΗ Τιμόθεο
2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής μας αρχής, για το δεύτερο δίμηνο έτους 2024».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
στις 12 Απριλίου 2024

Λέρος 12-4-2024
Αρ. πρωτ.: 2466


Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου».

Σας καλούμε στις 16 Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
στις 11 Απριλίου 2024

Λέρος 11-4-2024
Αρ. πρωτ. : 2393

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη».

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, αύριο 12 Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, «ΑΚ Καλλινικίδης ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», κατά του δήμου Λέρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
στις 19 Μαρτίου 2024

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 1:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 22 Φεβρουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της δημοτικής μας επιτροπής, στις 26 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο δημαρχείο (γραφείο κ. δημάρχου στον Πλάτανο), με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 20 Φεβρουαρίου 2024

Ο Δήμος Λέρου ενημερώνει ότι είναι πλέον
διαθέσιμες οι αποζημιώσεις για
εκείνους των οποίων η ιδιοκτησία έχει
απαλλοτριωθεί λόγω του έργου του
Χ.Υ.Τ.Υ. (περιοχή «Τσίγκουνας» –
«Βάσεις»).
Για περισσότερες
πληροφορίες να επικοινωνούν με το
νομικό σύμβουλο του Δήμου στο 22470-24224.

στις 20 Φεβρουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 21 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημαρχείο (γραφείο κ. δημάρχου στον Πλάτανο), με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την αντικατάσταση του μέλους ως εκπροσώπου του δήμου μας, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 7) της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού, της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου και του δήμου Λέρου για το έργο, "Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου <ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ> στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)». (Σχετ. η με αριθ. 93/17-5-2022 απόφαση της οικονομικής μας επιτροπής με Α.Δ.Α.: 9ΩΟΜΩΛΓ-4ΤΙ).

Περισσότερα...