ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 07 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 11η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 1 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 02 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 27 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 1η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέμα στην ημερήσια διάταξη το παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 23 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε δια ζώσης κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 23 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: α) την έγκριση του 3ου ΑΠΕ  του έργου «Αναπαλαίωση Παραδοσιακού Κτιρίου Λέρος» και β) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Περισσοτερα...
στις 23 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σήμερα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., με το παρακάτω κατεπείγον θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περισσοτερα...
στις 20 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 17 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σήμερα 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 3:00 μ.μ., με το παρακάτω κατεπείγον θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...
στις 12 Ιανουαρίου 2023

Λέρος  12-1-2023

Αρ. πρωτ. : 116

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 09 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...