Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 01 Σεπτεμβρίου 2023

Λέρος 1-9-2023

Αρ. πρωτ. : 5621

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Β΄ τρίμηνο έτους 2023.
  3. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».
  4. Έγκριση της με αριθ. 49/16-8-2023 με Α.Δ.Α.: 6Ο1746ΜΨΕΚ-Ο0Ω απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2023 για το Β΄ Τρίμηνο».
  5. Λήψη απόφασης έναρξης διαδικασίας, για εκποίηση ανεπιτήρητων αιγών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ