ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 24 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα την 28η  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 18 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 22η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 11 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η Φεβρουαρίου 2022,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 07 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, αύριο 8 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2022. Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος,  επαφίεται  στην αναγκαιότητα έγκρισης του αντικειμένου του θέματος, καθότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος  2022 και προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας.

Περισσότερα...
στις 31 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου  2022 και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια  διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 24 Ιανουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η  Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 19 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, αύριο 20 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα  ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...
στις 05 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 04 Ιανουαρίου 2022

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού μας συμβουλίου στο Πλάτανο,  την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10 π.μ. σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου και οικονομικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).            

Περισσότερα...
στις 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 μ.μ., με  μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2022.

Περισσότερα...