Πρόσκληση σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 12 Ιανουαρίου 2023

Λέρος  12-1-2023

Αρ. πρωτ. :  115

Θ Ε Μ Α :      «Πρόσκληση σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου».

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ., σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2023. 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ