ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 14 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 11 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η  Απριλίου  2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 24 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 17 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η  Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 14 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 28 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 04η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 24 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα την 28η  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 18 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 22η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 11 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η Φεβρουαρίου 2022,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 07 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, αύριο 8 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2022. Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος,  επαφίεται  στην αναγκαιότητα έγκρισης του αντικειμένου του θέματος, καθότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος  2022 και προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας.

Περισσότερα...