ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 14 Οκτωβρίου 2022

Λέρος, 14-10-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6219

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Λέρος, 30-09-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 5876

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 6η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 23 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 29η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 08 Σεπτεμβρίου 2022

Λέρος, 08-09-2022 Αριθμ.

Πρωτ.: 5337

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 29 Αυγούστου 2022

Λέρος, 29-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 5121

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 2η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 23 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 27η Αυγούστου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 7:30 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 19 Αυγούστου 2022

Λέρος,19 -08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4952

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 23η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 12 Αυγούστου 2022

Λέρος, 12-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4882

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 16η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 01 Αυγούστου 2022

Λέρος, 01-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4629

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 22 Ιουλίου 2022

Λέρος, 22-07-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4487

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...