Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 05 Μαϊος 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 9 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις επιτροπές υποστήριξης του άρθρου 10 του Ν. 4023/2011 (Α΄ 220), κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
  2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
  3. Υποχρεωτική αναμόρφωση έτους 2023, των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων  ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Ο.Π.Δ. του Δήμου μας, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία: α) «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» και β) «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου».
  4. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού & παραλίας, ετών 2023-2025.
  5. Λήψη απόφασης επί εισηγήσεων και εγγράφων του Γραφείου Εσόδων του Δήμου μας, αναφορικά με διαγραφές χρεώσεων που αφορούν:

α) Διαγραφή χρεώσεων σε τέλη μεταφοράς λυμάτων (αριθ. πρωτ. 2021/28-3-2023).

β) Διαγραφή και επαναβεβαίωση μισθωμάτων καταστήματος δημοτικής αγοράς Λακκίου, λόγω μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης (αριθ. πρωτ. 2211/4-4-2023).

γ) Διαγραφή χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης (αριθ. πρωτ. 2252/6-4-2023 και αριθ. 1/31-3-2023 πρακτικό δημοτικής επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Λέρου).

δ ) Διαγραφή λανθασμένης χρέωσης σε τέλη παρεπιδημούντων (αριθ. πρωτ. 2275/6-4-2023).

  1. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Λέρου.
  2. Έγκριση της με αριθ. 15/13-3-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση 3ου Πρακτικού Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής Συμβάσης με τίτλο <Μελέτες και υπηρεσία Συμβούλου για τους Λιμένες αρμοδιότητας ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ> ως προς τη χρονική παράτασή της, για έξι (06) επιπλέον μήνες».
  1. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά τη Β΄ κατανομή έτους 2023, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του νησιού μας.
  2. Αίτηση επιχορήγησης του αθλητικού ομίλου αντισφαίρισης Λέρου «Ίωνες», για το έτος 2023.
  3. Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων-μοτοποδηλάτων.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ