ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 31 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 4η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 24 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 24 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 30 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 17 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 10 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 27 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 2 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:15 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 24 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 2 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ. σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση Ισολογισμού του Δήμου μας, για το έτος 2021. 

Περισσοτερα...
στις 10 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 14η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 07 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 11η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 1 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 02 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...