Πρόσκληση σε τακτική ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 26 Ιανουαρίου 2024

Σας καλούμε σε τακτική ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, στις 30 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την ψήφιση προϋπολογισμού του δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2024.

Το δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του γραφείου πληροφορικής του δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ.: 2247025566). 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ