Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου

στις 26 Ιανουαρίου 2024

Σας καλούμε στις 31 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εκλογή εκπροσώπων δήμου Λέρου, στη γενική συνέλευση της περιφερειακής ένωσης δήμων (Π.Ε.Δ.) νοτίου Αιγαίου, για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.
  2. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου μας και του αναπληρωματικού του, ως μέλος στις γενικές συνελεύσεις του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.
  3. Λήψη απόφασης παράτασης – ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον οργανισμό δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), για τη συνέχιση λειτουργίας του γραφείου ανταποκριτή στο δήμο μας, για το έτος 2024.
  4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του ειδικού δημοτικού ταμία, ως υπεύθυνου λογαριασμών του δήμου Λέρου και του δημοτικού λιμενικού ταμείου Λέρου στην τράπεζα της Ελλάδος και στα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, για όλα τα έργα του ΕΣΠΑ και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ