Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση, για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής

στις 16 Ιανουαρίου 2024

Σε συνέχεια ακύρωσης από την αποκεντρωμένη διοίκηση αιγαίου των με αριθ. 1/2024 με Α.Δ.Α.: 9Α25ΩΛΓ-ΔΡΡ και 2/2024 με Α.Δ.Α.:  ΨΩ9ΠΩΛΓ-ΠΑ9 αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού μας συμβουλίου στον Πλάτανο στις 18 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Παΐσιος Ιωάννης