Πρόσκληση σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 15 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύουν, στις  20 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 7:00 μ.μ., σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2024.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ