Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 21 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄87)  όπως ισχύουν, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Καθορισμός του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων προεκλογικής προβολής, ενόψει των επικείμενων εκλογών α΄ και β΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης της 8ης  Οκτωβρίου 2023, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
  2. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά τη Γ΄ κατανομή έτους 2023, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του νησιού μας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ