Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 27 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 1η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέμα στην ημερήσια διάταξη το παρακάτω:

  1. Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Λέρου στο μνημόνιο συνεργασίας των Ελληνικών πόλεων, στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ