Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 27 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 2 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:15 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Απονομή του χρυσού κλειδιού της πόλης της Λέρου, στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Γ. Μενδώνη.
 2. Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2024.
 3. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2024.
 4. Τροποποίηση του άρθρου 6, του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Λέρου.
 5. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2022.
 6. Παράταση προθεσμίας μίσθωσης από το Δήμο Λέρου, τμήματος του ακινήτου ΑΒΚ547 κυριότητας ΕΤΑΔ ΑΕ, για λειτουργία ΧΑΔΑ και τοποθέτηση μονάδας κομποστοποίησης και ανακύκλωσης ΑΣΑ.
 7. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Λέρου.
 8. Οικονομική επιχορήγηση Δήμου Λέρου, προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» για το έτος 2023, βάση της  συστατικής του πράξης.
 9. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου από τον Μιχαήλ Ταχλιαμπούρη του Νικολάου, προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 10. Αίτηση επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «Αθλητική Ένωση Λέρου», για το Α΄ εξάμηνο έτους 2023.
 11. Εισήγηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πολίτη, για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ