Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [04-08-2017]

στις 31 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 04 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Σύνταξη έκθεσης ως προς την έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού έτους 2016.
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  5. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 2ης εντολής πληρωμής του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου
  6. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ