Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 07 Ιουνίου 2024

Λέρος 3-6-2024
Αρ. πρωτ.: 3877

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο κ. Τιμόθεο ΚΩΤΤΑΚΗ
2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου.

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη».

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 7 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξή της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2024.

2. Συμπλήρωση της με αριθ. 57/19-5-2024 με Α.Δ.Α.: ΨΜΨ0ΩΛΓ-0ΧΣ απόφασης του δημοτικού μας συμβουλίου με θέμα, «Σύσταση δημοτικών επιτροπών».

3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του δήμου Λέρου ως νέο τακτικό μέλος, στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.

4. Έγκριση της με αριθ. 39/25-5-2024 με Α.Δ.Α.: Ψ2ΓΦ46MΨΕΚ-ΒΣΖ απόφασης διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου μας με την επωνυμία «δημοτικό λιμενικό ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.».

5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως μισθώτριας, για λύση μισθωτικής σύμβασης μεταξύ αυτής και του δήμου Λέρου, για μίσθωση χώρου έξι (6) τ.μ. με δικαίωμα εγκατάστασης περιπτέρου.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ