Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 14 Ιουνίου 2024

Λέρος 14-6-2024
Αρ. πρωτ.: 4244

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο κ. Τιμόθεο ΚΩΤΤΑΚΗ
2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου με τηλεδιάσκεψη».


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 18 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξή της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη μη εφαρμογή μείωσης των τιμών των αντικειμενικών αξιών, στο δήμο Λέρου.

2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2024.

3. ΄Έγκριση προγραμματισμού πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων δήμου Λέρου, έτους 2024.

4. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης, που αφορά την προμήθεια με θέμα, "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο δήμο Λέρου».

5. Αίτηση με αριθ. πρωτ. 4182/12-6-2024 της κ. Γεωργίας Κορώνη-Μιχαήλ του Βασιλείου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ