ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 25 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
 2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
Περισσοτερα...
στις 17 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
 2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
Περισσοτερα...
στις 11 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 12 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
 2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
Περισσοτερα...
στις 07 Ιουλίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2017.
 2. Λήψη εκ νέου της απόφασης που αφορά την αγορά οικοπέδου, το οποίο συνορεύει με το κοιμητήριο «Ταξιάρχης».
Περισσοτερα...
στις 03 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 07 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
 2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
 4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
Περισσοτερα...
στις 23 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 27 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
 3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
Περισσοτερα...
στις 16 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
 2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση ή μη του Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2017-2018».
Περισσοτερα...
στις 02 Ιουνίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 8η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2017.
 2. Λήψη εκ νέου της απόφασης που αφορά την αγορά οικοπέδου, το οποίο συνορεύει με το κοιμητήριο «Ταξιάρχης».
Περισσοτερα...
στις 02 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 9 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ορισμού προσωρινών αναδόχων του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2017-2018».
 2. Εισήγηση για μείωση τελών σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Λέρου.
Περισσοτερα...
στις 02 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 6 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
 2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερού χαρακτήρα ή περιοδικού χαρακτήρα
Περισσοτερα...