Έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη τιμής, για το εκλεκτό μέλος της Λεριακής κοινωνίας Μιλτιάδη Παπαντωνάκη

στις 14 Νοεμβρίου 2019

Στη Λέρο, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κας Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρίας.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανακοίνωσε με θλίψη τον αδόκητο θάνατο στις 6 Νοεμβρίου του συμπατριώτη μας Μιλτιάδη Παπαντωνάκη, εκφράζοντας τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένειά του και δηλώνοντας πως εισηγείται την έκδοση του ψηφίσματος στην παρούσα χρονική στιγμή, λόγω απουσίας του από το νησί του ιδίου, καθώς και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Μιλτιάδης Παπαντωνάκης  υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, με πολύχρονη και ουσιαστική δράση στον εκπαιδευτικό κόσμο του νησιού μας και στον αθλητικό τομέα, όντας γυμναστής και προπονητής των παιδιών του τόπου μας. Θα είναι πάντα βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας και στη καρδιά μας  η ανιδιοτελής αγάπη και προσφορά του στα εκπαιδευτικά και αθλητικά δρώμενα του νησιού μας, η καλοσύνη του και η αξιοπρεπής προσωπικότητά του.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και μετά από σχετική πρόταση του Δημάρχου κ. Κόλια Μιχαήλ,

Αποφασίζει Ομόφωνα

σε ένδειξη ελάχιστης τιμής προς τον εκλιπόντα, την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος που περιλαμβάνει:

  1. Την τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Την ονομασία του Γηπέδου στίβου του Μπελλένειου Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Λέρου σε Γήπεδο «Μιλτιάδη Παπαντωνάκη».
  3. Τη διεξαγωγή Πανδωδεκανησιακών αγώνων στίβου με την ονομασία: «Παπαντωνάκεια» κάθε χρόνο σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και το Γυμναστικό Σύλλογο Νέων Λέρου, εις ένδειξη τιμής στη μνήμη του για το πολύπλευρο έργο του.
  4. Τη δημοσίευσή του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα του Δήμου και τον τοπικό τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 161/2019.