Έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη τιμής, για το εκλεκτό μέλος της Λεριακής και Ροδιακής κοινωνίας Σπανό Γεώργιο

στις 14 Νοεμβρίου 2019

Στη Λέρο, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κας Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρίας.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανακοίνωσε με θλίψη τον αδόκητο θάνατο του συμπατριώτη μας Σπανού Γεωργίου, απευθύνοντας τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Σπανός ανέπτυξε πλούσια επιχειρηματική δράση στην γενέτειρα του τη Λέρο, αλλά και στη δεύτερη πατρίδα του τη Ρόδο. Παράλληλα, υπήρξε ο άνθρωπος που οραματίστηκε και πέτυχε την  ακτοπλοϊκή ένωση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Η επιχειρηματική και κοινωνική του προσφορά θα αποτελούν φωτεινό φάρο για όλους μας. Θα είναι πάντα βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας και στη καρδιά μας  η καλοσύνη του, η προσφορά του και η αξιοπρεπής προσωπικότητά του.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και μετά από σχετική πρόταση του Δημάρχου κ. Κόλια Μιχαήλ,

Αποφασίζει Ομόφωνα

σε ένδειξη ελάχιστης τιμής προς τον εκλιπόντα, την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος που περιλαμβάνει:

  1. Την παρουσία στην εξόδιο ακολουθία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου.
  2. Την κατάθεση χρηματικού ποσού ως δωρεά στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Καρκίνο, η «Φλόγα».
  3. Την τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Λέρου.
  4. Την ανάγνωση του παρόντος ψηφίσματος κατά την εξόδιο ακολουθία και τη δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα του Δήμου και τον τοπικό τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2019.