ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στις 24 Ιανουαρίου 2024

24-1-2024

«Ενημερώνουμε τους δημότες μας που έχουν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς το Δήμο Λέρου, ότι θα πρέπει να προβούν σε εξόφληση ή ρύθμισή τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα πρέπει να εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αρ. 534/2023 εγκύκλιο και την υπ’ αρ.160/20-11-2023  απόφαση του Δ.Σ. (ειδικώς για τα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης  προβλέπονται μεταξύ άλλων και διακοπές υδροδότησης).

Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Γρ.Εσόδων του Δήμου στον Πλάτανο τηλ.2247360250 και στο Γρ. Υδρευσης  στο Λακκί τηλ.2247025740».