ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΦΗΟ ΛΕΡΟΥ

στις 27 Οκτωβρίου 2021

Δημόσια διαβούλευση – Συμμετοχικές διαδικασίες: Παρουσίαση επικρατέστερου σεναρίου – έκφραση απόψεων φορέων στο πλαίσιο του ΣΦΗΟ

Πέμπτη 4/11/2021 και ώρα 11:00 μέσω Τηλεδιάσκεψης λόγω COVID-19

Διεύθυνση τηλεδιάσκεψης

https://vmctech.my.webex.com/vmctech.my/j.php?MTID=m816ed551b483c95024a7c9f08cf55838

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

11:00 Έναρξη

5' Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί
-κ.Μ.Κόλιας, Δήμαρχος Λέρου

10' Επικρατέστερο σενάριο χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Η/Ο
Ομιλητής: Ιωάννης Μάρης, VMC TEXNIKH E.E.