Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, για την αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου αντιπροέδρου δημοτικού συμβουλίου

στις 20 Μαϊος 2024

Λέρος  20-5-2024
Αρ. πρωτ.: 3438  

ΠΡΟΣ: 
1. Δήμαρχο, κ. ΚΩΤΤΑΚΗ Τιμόθεο
2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου.                                                                                                                              

Θ Ε Μ Α :      «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, για την αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου αντιπροέδρου δημοτικού συμβουλίου». 


               Σε συνέχεια της από 19-5-2024 παραίτησης από το αξίωμα του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Γρεκού Κυριάκου, με την οποία παράλληλα ανεξαρτητοποιήθηκε από τη μοναδική παράταξη της μειοψηφίας που εκπροσωπείται στο δημοτικό μας συμβούλιο «Λέρος με όραμα για σχέδιο για όλους», σας καλούμε 22 Μαΐου  2024 ημέρα Τέταρτη κι ώρα 1:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: «Αποδοχή παραίτησης αντιπροέδρου δημοτικού συμβουλίου και εκλογή νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 9 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)». 

  Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. 

  

                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

                                                                                  ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ