Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου

στις 15 Μαϊος 2024

Λέρος 15-5-2024
Αρ. πρωτ.: 3339

ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο κ. Τιμόθεο ΚΩΤΤΑΚΗ
2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου.

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου».


Σας καλούμε στις 19 Μαΐου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

1. Σύσταση δημοτικών επιτροπών.

2. Έγκριση της με αριθ. 33/9-5-2024 με Α.Δ.Α.: 632Α46MΨΕΚ-ΤΑΜ απόφασης διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου μας με την επωνυμία «δημοτικό λιμενικό ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ., οικ. έτους 2024».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ