Ενημέρωση για αποζημιώσεις για εκείνους των οποίων η ιδιοκτησία έχει απαλλοτριωθεί λόγω του έργου του Χ.Υ.Τ.Υ.

στις 20 Φεβρουαρίου 2024

Ο Δήμος Λέρου ενημερώνει ότι είναι πλέον
διαθέσιμες οι αποζημιώσεις για
εκείνους των οποίων η ιδιοκτησία έχει
απαλλοτριωθεί λόγω του έργου του
Χ.Υ.Τ.Υ. (περιοχή «Τσίγκουνας» –
«Βάσεις»).
Για περισσότερες
πληροφορίες να επικοινωνούν με το
νομικό σύμβουλο του Δήμου στο 22470-24224.