«Πρόσκληση σε δια ζώσης κατεπείγουσα συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής δήμου Λέρου

στις 20 Φεβρουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 21 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημαρχείο (γραφείο κ. δημάρχου στον Πλάτανο), με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την αντικατάσταση του μέλους ως εκπροσώπου του δήμου μας, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 7) της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού, της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου και του δήμου Λέρου για το έργο, "Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου <ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ> στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)». (Σχετ. η με αριθ. 93/17-5-2022 απόφαση της οικονομικής μας επιτροπής με Α.Δ.Α.: 9ΩΟΜΩΛΓ-4ΤΙ).

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο εξής:

Η υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση με αριθ. πρωτ. 98/2023 και Α.Δ.Α.: ΨΔ3Θ7ΛΞ-ΦΗΛ, μεταξύ του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού, της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου και του δήμου Λέρου, τροποποιήθηκε από την διαχειριστική αρχή του ταμείου ανάκαμψης, με ημερομηνία λήξης για το υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού, την 27η Φεβρουαρίου του τρέχοντος μηνός. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ