Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 23 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 27η   Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση μείωσης μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για το μήνα Ιούνιο του έτους 2021, λόγω της κρίσης του κορωνοΐού COVID
 3. Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό επιχειρήσεων (ξενοδοχείων-ενοικιαζομένων δωματίων) ως «εποχιακά λειτουργούσες».
 4. Ανακήρυξη του κ. Διονυσίου Θεοδωράτου, επιτελικού διευθυντή εμπορικού της Attica Group, ως επίτιμου δημότη Λέρου.
 5. Έναρξη διαδικασίας για την αγορά οικοπέδου στην Αγία Παρασκευή.
 6. Έναρξη διαδικασίας για την αγορά οικοπέδου στο Ξηρόκαμπο.
 7. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικoύ ακινήτου (οικόπεδο στον Άγιο Θεολόγο Λακκίου).
 8. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Λέρου.
 9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου, για τη στέγαση του Ινστιτούτου Ιατρικής του Μεσογειακού Τρόπου Ζωής.
 10. Έγκριση απόδοσης προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού -  Πολιτισμού Λέρου, της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π.,  που αφορά την α΄ δόση έτους 2021.
 11. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. , για απασχόληση στο Δήμο Λέρου κατά την περίοδο 2021-2022.
 12. Αίτημα ιδιώτη, για την έγκριση χάραξης νέας δημοτικής οδού στο δεύτερο Κουλούκι.
 13. Έγκριση αιτήματος για τη δωρεά προς τον τομέα ΕΚΑΒ Λέρου, δύο (2) ειδικών καρεκλών μεταφοράς ασθενών με ερπύστριες (μία με ηλεκτροκίνηση και μία απλή).

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                  

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ