ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προμήθεια ειδών τροφίμων)

στις 21 Απριλίου 2017

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Νομικού Προσώπου του (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) , προϋπολογισμού δαπάνης 45.867,34€ (με ΦΠA), με κριτήριο κατακύρωσης για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά, ελαιόλαδο και οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοποιείου, και ζαχαροπλαστείου), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια προορίζεται για τις ανάγκες του ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ.

1.Η διάρκεια της σύμβασης για τα «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» ορίζεται για ένα έτος αρχής γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΠΑΙ.ΣΑΠ Λέρου , χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης για τις «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», ΔΟΠΑΙΣΑΠ θα έχει ισχύ αρχής γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2017 .

2.Η διάρκεια της σύμβασης για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου ορίζεται για ένα έτος αρχής γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στο Λακκί (Γραφείο Προμηθειών),την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα από 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ.

Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr.

Ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λέρου www.leros.gr όπου θα είναι αναρτημένα.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου, Δ/νση: Λακκί Λέρος Τ.Κ. 85400, Αρμόδια υπάλληλος Νταλόγλου Κωνσταντίνα τηλ. 2247023632, Fax 2247023632, e mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Συν.:

1. Τεύχος διακήρυξης

2. Τεχνική περιγραφή