Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

στις 24 Οκτωβρίου 2023

για την εκποίηση δύο (02)  αιγών (ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση δύο (02) αιγών (ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων) που περισυλλέγησαν από το Δήμο Λέρου, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 07/11/2023, ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα στον Πλάτανο Λέρου, ενώπιον των μελών της Τριμελούς Δημοτικής Επιτροπής που ορίστηκε με την αριθ. 103.2023 με ΑΔΑ:9Ρ4ΓΩΛΓ-ΟΞΔ απόφαση του Δημάρχου Λέρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης, από τα γραφεία του Δήμου Λέρου στον Πλάτανο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έπειτα από επικοινωνία στα τηλέφωνα 2247360225 & 2247360223.

Πληροφορίες κ. Γαρυφαλλής Νικόλαος, Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ