ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στις 19 Οκτωβρίου 2023

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» - Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π Λέρου, ανακοινώνει ότι  τη Δευτέρα (23) του μηνός Οκτωβρίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, για την πρόσληψη προσωπικού και σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024», ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ», συνολικά  πέντε (5) ατόμων  ειδικότητας (1) μία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (3) τρεις  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και (1) μία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Λέρου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Τετάρτη (01) του μηνός Νοεμβρίου 2023.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ

ΓΡΕΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ