Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου αποτελείται από τον Δήμαρχο και έξι (6) δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 3 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 3 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Περισσοτερα...