Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και οικονομικής επιτροπής

στις 04 Ιανουαρίου 2022

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού μας συμβουλίου στο Πλάτανο,  την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10 π.μ. σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου και οικονομικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).            

                                     

Ο προεδρεύων σύμβουλος                                                                    

Μεραμπελιώτης Βασίλειος