ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

στις 30 Αυγούστου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5231/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 ΑΔΑ:64ΦΗΩΛΓ-ΕΕ4

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ