ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ & ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-8-2020, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

στις 29 Ιουλίου 2020

Με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2130/1993 από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Το τέλος επιβάλλεται στα πάσης φύσεως ακίνητα  (ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα),  κτίσματα εντός & εκτός οικισμού και οικόπεδα, λωρίδες γης, αγροτεμάχια,  εντός οικισμού.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 375 του Ν. 4700/20 (ΦΕΚ 127/29.06.2020 τεύχος Α’):

"2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020.  Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’167)(αυθαίρετα κτίσματα), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.8.2020." συγκεκριμένα, θεσπίστηκε η ακόλουθη διάταξη: «4. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2020».

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες και των ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ και των ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ακινήτων, κτισμάτων (εντός & εκτός οικισμού), και οικοπέδων, λωρίδων γης, αγροτεμαχίων κ.λ.π. (εντός οικισμού), να δηλώσουν τα τ.μ. αυτών, μέχρι 31.8.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή δηλώσεων .
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας –ΤΑΠ καθώς και τα λοιπά τέλη και φόροι των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου, θα υπολογίζονται και θα χρεώνονται ΜΟΝΟ από την 1.1.2020 χωρίς πρόστιμο .

Διευκρινίζεται ότι:

Α. Όσοι από τους πολίτες έχουν ήδη προσέλθει στον Δήμο και έχουν αφήσει αντίγραφα των Ε9 τους, για την Δήλωση διαφοράς των τ.μ. των Ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους, ΔΕΝ χρειάζεται να προσέλθουν ξανά.

 (Τα στοιχεία για τα Οικόπεδα, θα ληφθούν υπηρεσιακά σύμφωνα με τα Ε9, τα οποία μας έχουν ήδη προσκομιστεί).

Β. Όσοι από τους πολίτες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ καθόλου στον Δήμο για την Δήλωση των τ.μ. των Ηλεκτροδοτούμενων και Μη Ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων και λοιπών ακινήτων τους, καλούνται να δηλώσουν αυτά μέχρι τις 31.08.2020.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:

  1. 1. Μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δήλωσης Ακινήτων της ΚΕΔΕ σε μία από Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις : ypes.gr, mindigital.gr, kedke.gr, gsis.gr.

  2. Με αποστολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  3. Σε Φάκελο Αλληλογραφίας, ο οποίος θα αποστέλλεται στον Δήμο ταχυδρομικώς.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ Τ.Μ ΕΙΝΑΙ:
Oνοματεπώνυμο,  Διεύθυνση και Τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ Τ.Μ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
- Δήλωση Ε9 του ιδιοκτήτη (Στο Ε9 να αναγράφονται οι παροχές ρεύματος )
- Αντίγραφο Λογαριασμού ρεύματος

ΓΙΑ ΤΑ Τ.Μ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
- Δήλωση Ε9 του ιδιοκτήτη
- Υπεύθυνη Δήλωση ( Το ακίνητο ιδιοκτησίας μου στην περιοχή …..τ.μ. …. είναι Μη Ηλεκτροδοτούμενο κατά την τελευταία 5ετία )


ΓΙΑ ΤΑ Τ.Μ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ-ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ, κ.λ.π. (Τα ΕΚΤΟΣ οικισμού οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.α.  δεν υπάγονται σε  ΤΑΠ)

- Δήλωση Ε9 του ιδιοκτήτη

Για την όποια διευκρίνιση, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Εσόδων: 2247360243 & 2247360250