Υποδομές της Λέρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τις υποδομές του νησιού

Οδικό δίκτυο

Το κύριο οδικό δίκτυο αποτελείται από τις Επαρχιακές οδούς που χαρακτηρίστηκαν με το Β.Δ/μα 3155 ΦΕΚ 47 Α΄/8-2-1956, και είναι:

  • Ξηρόκαμπος – Λακκί – Πλάτανος – Aγ. Μαρίνα – Aλιντα – Παρθένι.
  • Από διακλαδώσεως εις χλμ. θ. 0+700 της υπ΄ αριθ. 1 επαρχιακής οδού προς Aγιον Γεώργιον (Τεχνικαί Σχολαί)
  • Από διακλαδώσεως εις χλμ 3+100 της υπ΄ αριθ. 1 επαρχιακής οδού εις Γούρναν μέχρι συναντήσεως της αυτής ως άνω επαρχιακής οδού
  • Από διακλαδώσεως εις χλμ 3+800 της υπ΄ αριθ. 1 επαρχιακής οδού μέχρι συναντήσεως της αυτής ως άνω επαρχιακής οδού εις θέσιν Aλιντα
  • Οι κυριότερες χαράξεις είχαν γίνει από τους Ιταλούς με στόχο την προσπέλαση των διάσπαρτων στρατιωτικών εγκαταστάσεών τους.

Το τοπικό οδικό δίκτυο είναι εκτεταμένο, ασφαλτοστρωμένο στο μεγαλύτερο τμήμα του, και καλύπτει όλους τους οικισμούς και τις οικιστικές συγκεντρώσεις. Ο εκσυγχρονισμός του, ιδιαίτερα στα τμήματα που διέρχονται από τους οικισμούς, και η βελτίωση των χαρακτηριστικών και της σήμανσης και σε ορισμένες θέσεις η διεύρυνση του πλάτους, είναι επεμβάσεις που γίνονται άμεσα, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέρου.

Επίσης γίνονται ενέργειες επέκτασης του Επαρχιακού δικτύου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να περιλάβει όλες της κύριες συνδέσεις του νησιού.

Ενεργειακό δίκτυο - Τηλεπικοινωνίες

  • ΔΕΗ: Η υψηλή τάση έρχεται από την Κάλυμνο και φεύγει προς Λειψούς. Είναι πλήρες υπέργειο δίκτυο, το οποίο όμως ενίοτε παρουσιάζει προβλήματα. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ η υπογείωσή του έχει μεγάλο κόστος και για τον λόγο αυτό κρίνεται ασύμφορη.
  • ΟΤΕ: Πλήρες δίκτυο υπόγειο, πρόσφατα ανακαινισμένο, χωρίς ελλείψεις.

Ύδρευση, αποχέτευση

  • Ύδρευση: Όλοι οι οικισμοί καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτείται από υδρογεωτρήσεις και πηγές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή φράγματος για τη συγκέντρωση επιφανειακών και ομβρίων υδάτων, κοντά στο Παρθένι. Η ποιότητα του νερού είναι, από χημική άποψη, ικανοποιητική, διαφαίνεται όμως κίνδυνος μόλυνσης των υπόγειων αποθεμάτων, που οφείλεται στην διείσδυση της θάλασσας λόγω υπεράντλησης. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου πόσιμου νερού είναι γενικευμένη όπως άλλωστε στα περισσότερα νησιά.
  • Αποχέτευση: Από το 2009 υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών του Δήμου και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού, οι εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του οικισμού "Παντέλι".

Απορρίμματα

  • Στην ανατολική πλευρά του λόφου Τσίγκουνα υπάρχει χώρος απόθεσης απορριμμάτων. Η αποκομιδή γίνεται με τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου, με συχνότητα καθημερινή. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία χαρακτηρισμού Χ.Υ.Τ.Υ.