«Να κάνουμε την Λέρο ένα σύγχρονο νησί ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής»

Όραμα της Δημοτικής Αρχής από το 2011, είναι να κάνουμε την Λέρο ένα σύγχρονο νησί ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής. Με αλληλεγγύη και δημοκρατία να αναπτύξουμε με τον πολίτη μια σχέση ειλικρίνιας θέτοντας τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε σύντομα, δημότες και επισκέπτες, να απολαμβάνουν μια άριστη ποιότητα ζωής στο νησί μας, με την δημιουργία υπηρεσιών, στοχευμένων δράσεων και έργων υποδομής, όπως: 

 • Μονάδα Αφαλάτωσης (Αποπερατώθηκε)
 • Κατασκευή Αιολικού Πάρκου στα Λέβιθα από την εταιρεία «Κυκλαδίτικα Μελτέμια», στις εκμισθωμένες εκτάσεις του Δήμου Λέρου (Σε εξέλιξη)
 • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Τσίγκουνας του Δήμου Λέρου Κ.Π. 375523
 • Τουριστικές υποδομές
  1. Πύλη Εισόδου / Εξόδου στην Αγ. Μαρίνα (Αποπερατώθηκε)
  2. Αγκυροβόλιο στα Άλιντα (Σε εξέλιξη)
  3. Αποπεράτωση παραδοσιακού ξενοδοχείου "ΛΕΡΟΣ" (Σε εξέλιξη)
  4. Χάραξη Αιγιαλού - Παραλίας, όπου αυτό απαιτείται (Σε εξέλιξη)
  5. Επέκταση αεροδιαδρόμου / Ενέργειες για δημιουργία νέου διεθνούς αεροδρομίου (Σε εξέλιξη)
  6. Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Λέρο (Σε εξέλιξη)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση 4 σχολικών κτιρίων του Δήμου Λέρου
 • Προμήθεια εξοπλισμού, ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε "παιδικών χαρών" του Δήμου Λέρου (Σε εξέλιξη)
 • Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Σε εξέλιξη)
 • Οριοθέτηση των προς πολεοδόμηση περιοχών, τοπογραφική-κτηματογραφικήαποτύπωση, πολεοδόμηση και περιβαλλοντική μελέτη τμήματος οικισμού Αλίντων Δ.Λέρου
 • Κατασκευή νέων αιθουσών διδασκαλίας στα σχολεία (Σε εξέλιξη)
 • Κατασκευή νέου Νηπιαγωγειίου στο Λακκί (Σε εξέλιξη)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (Αποπερατώθηκε),
 • Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια
 • Υλοποίηση κέντρου κοινότητας Δήμου Λέρου
 • Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
 • Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
 • Οδοί - οδοστρώματα
 • Συντήρηση - διαμόρφωση αγροτικών δρόμων
 • Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Δ. Λέρου Κ.Π. 375523
 • Σύνδεση εξοπλισμού κομποστοποίησης και δεματοποίησης με δίκτυα Ο.Κ.Ω. Κ.Π.375523,

καθώς και υπηρεσιών και προγραμμάτων που θα καλύπτουν και θα ξεπερνούν τις ανάγκες και προσδοκίες των δημοτών μας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, τις υγιείς δραστηριότητες, τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, την αναβάθμιση των επιλογών αναψυχής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος (Δεντροφυτεύσεις - Αναδασώσεις - Εξωραϊσμός δημοτικών χώρων), τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και φυσικά την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.